Công ty Điện lực Điện Biên
Ngày 24/04/2018
Mới đăng ký
9
Cần khảo sát
9
Cần thi công
12
TT Khách hàng Tiếp nhận Ngày hẹn
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI TRONG NGÀY
1 Bùi Thị Tuyền ,Bản Pờ Nhù Khồ - Xã Sín Thầu - huyện Mường Nhé - ĐB 23/04/201823/04/2018
2 Bùi Văn Vinh ,Bản Nậm Khum - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé - ĐB 23/04/201823/04/2018
3 Trịnh Thị Hưng TDP4,Thị trấn Mường Ảng huyện Mường Ảng 23/04/201823/04/2018
4 Trần Thị Hoa (Mạnh) ,Xã Ẳng Nưa 23/04/201823/04/2018
5 Lù Văn Thương Bản Cang,Xã Ẳng Nưa huyện Mường Ảng 23/04/201823/04/2018
6 Công ty cổ phần xây dựng Điện Biên Tỉnh Điện Biên TDP3,Thị trấn Mường Ảng huyện Mường Ảng 23/04/201823/04/2018
7 Phạm Thị Ngọc Lan TDP 4,Thị trấn Mường Ảng huyện Mường Ảng 23/04/201823/04/2018
8 Phạm Thị Dung TDP3,Thị trấn Mường Ảng huyện Mường Ảng 23/04/201823/04/2018
9 Lường Văn Nghiên Bản Manh Đanh,Xã Ẳng Cang huyện Mường Ảng 20/04/201820/04/2018
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CẦN KHẢO SÁT
1 Bùi Thị Tuyền ,Bản Pờ Nhù Khồ - Xã Sín Thầu - huyện Mường Nhé - ĐB 23/04/201823/04/2018
2 Bùi Văn Vinh ,Bản Nậm Khum - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé - ĐB 23/04/201823/04/2018
3 Trịnh Thị Hưng TDP4,Thị trấn Mường Ảng huyện Mường Ảng 23/04/201823/04/2018
4 Trần Thị Hoa (Mạnh) ,Xã Ẳng Nưa 23/04/201823/04/2018
5 Lù Văn Thương Bản Cang,Xã Ẳng Nưa huyện Mường Ảng 23/04/201823/04/2018
6 Công ty cổ phần xây dựng Điện Biên Tỉnh Điện Biên TDP3,Thị trấn Mường Ảng huyện Mường Ảng 23/04/201823/04/2018
7 Phạm Thị Ngọc Lan TDP 4,Thị trấn Mường Ảng huyện Mường Ảng 23/04/201823/04/2018
8 Phạm Thị Dung TDP3,Thị trấn Mường Ảng huyện Mường Ảng 23/04/201823/04/2018
9 Lường Văn Nghiên Bản Manh Đanh,Xã Ẳng Cang huyện Mường Ảng 20/04/201820/04/2018
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CẦN THI CÔNG
1 Mùa A Sá ,Bản Huổi Lúm - Xã Nậm Vì - huyện Mường Nhé - ĐB 23/04/201824/04/2018
2 Trần Thị Ký ,Đội 19 - Xã Thanh Hưng-Huyện Điện Biên 20/04/201824/04/2018
3 Lê Thị Thơ ,Tổ 7 - Phường Mường Thanh-TP Điện Biên 23/04/201824/04/2018
4 Lường Văn San ,Bản Nà Nghè - Xã Tà lèng-Phường Noong Bua 20/04/201824/04/2018
5 Vù Chừ Hừ ,Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - huyện Mường Nhé - ĐB 23/04/201824/04/2018
6 Lò Văn Lún ,Bản Nà Cái - Xã Nà Tấu - Huyện Điện Biên 19/04/201824/04/2018
7 Thào A Vềnh ,bản huổi chạ - Xã Nậm Vì - huyện mường nhé - ĐB 23/04/201824/04/2018
8 Nguyễn Quang Thân ,Bản Huổi Cọ - Xã Mường Nhé - Huyện mường nhé - ĐB 23/04/201824/04/2018
9 Pờ Á Minh ,Bản Sen Thượng - Xã Sen Thượng - huyện Mường Nhé - ĐB 23/04/201824/04/2018
10 Nguyễn Hữu Lợi ,Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé - ĐB 23/04/201824/04/2018
11 Lò Thị Dung ,Bản Hua Luống - Xã Nà Tấu - Huyện Điện Biên 19/04/201824/04/2018
12 Lò Việt Hùng ,Bản Khá - Phường Nam Thanh -TP Điện Biên 20/04/201823/04/2018