Công ty Điện lực Điện Biên
Ngày 20/01/2018
Mới đăng ký
4
Cần khảo sát
4
Cần thi công
8
TT Khách hàng Tiếp nhận Ngày hẹn
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI TRONG NGÀY
1 Quàng Văn Bình Bản Co Muông,Xã Xuân Lao huyện Mường Ảng 19/01/201819/01/2018
2 Lò Thị Chung Bản Co Sản,Xã Mường Lạn huyện Mường Ảng 19/01/201819/01/2018
3 Tòng Thị Đen Bản Co Muông,Xã Xuân Lao huyện Mường Ảng 19/01/201819/01/2018
4 Lò Thị Hiến Bản Co Sản,Xã Mường Lạn huyện Mường Ảng 19/01/201819/01/2018
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CẦN KHẢO SÁT
1 Quàng Văn Bình Bản Co Muông,Xã Xuân Lao huyện Mường Ảng 19/01/201819/01/2018
2 Lò Thị Chung Bản Co Sản,Xã Mường Lạn huyện Mường Ảng 19/01/201819/01/2018
3 Tòng Thị Đen Bản Co Muông,Xã Xuân Lao huyện Mường Ảng 19/01/201819/01/2018
4 Lò Thị Hiến Bản Co Sản,Xã Mường Lạn huyện Mường Ảng 19/01/201819/01/2018
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CẦN THI CÔNG
1 Quàng Văn Phủ ,Bản Nà Nọi 1 - Xã Nà Nhạn - Huyện Điện Biên 17/01/201819/01/2018
2 Điêu Thị Giang ,Bản Đán, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay 19/01/201819/01/2018
3 Khúc Ngọc Oanh ,Sn 198 - Tổ 29 - Phường Mường Thanh - Thành Phố Điện Biên Phủ 17/01/201819/01/2018
4 Lò Văn Nhiệm Bản Món Hà,Xã Xuân Lao huyện Mường Ảng 18/01/201819/01/2018
5 Hù A Xú ,Bản Lọng Háy - Xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên 17/01/201819/01/2018
6 Trường Mầm Non Bản Lé Thị xã Mường Lay ,Bản Ho Cang, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay 19/01/201819/01/2018
7 Cà Văn Bánh ,Bản Bánh - Xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên 16/01/201818/01/2018
8 Nguyễn Phương Loan ,Đội 26, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 16/01/201817/01/2018